Štěpánovický 24A,ř.km 0,000-0,916, Jaroměřice, oprava koryta