Ladenská strouha, Ladná – LB hráz Trkmanky, odstranění nánosů