Říka Slavičín, ř. km 4,900 – 7,900 – odstranění nánosů v intravilánu města