Rostěnický potok, Vyškov km 0,000 – 1,400, oprava nátrží a opevnění, odstranění nánosů