Štěpánovický 24A, ř. km 0,000 – 0,916, Jaroměřice, oprava koryta