Těšnovický potok, km 0,000 – 1,250, oprava opevnění a odstranění nánosu